2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΑΣΕΠ

Σε ποιους απευθύνεται

Το Συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, που δραστηριοποιούνται σε θέματα επιλογής και εξέλιξης προσωπικού, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, δικαστικούς, νομικούς και φοιτητές με συναφές ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προφίλ και ερευνητικά ενδιαφέροντα.