Top Πως αποδεικνύονται τα προσόντα και οι ιδιότητες; Top 

Γενικά:

Σημαντικές επισημάνσεις

Τίτλοι Σπουδών:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης   Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακοί τίτλοι:

Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά

Επαγγελματικές Άδειες:

Άδειες άσκησης επαγγέλματος - Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά

Εργασιακή Εμπειρία:

Εργασιακή εμπειρία

Ανεργία

Ανεργία (για ΥΕ)

Ανήλικα τέκνα

Ανήλικα τέκνα (για ΥΕ)

Τέκνο Πολύτεκνης / Τρίτεκνης Οικογένειας

Τέκνο Πολύτεκνης Οικογένειας (για ΥΕ) - Τέκνο Τρίτεκνης Οικογένειας (για ΥΕ)

Γνώση χειρισμού Η/Υ:

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Γλωσσομάθεια:

Αγγλικά   Γαλλικά   Γερμανικά   Ιταλικά   Ισπανικά   Ρωσικά   Αραβικά   Αλβανικά   Βουλγαρικά   Ρουμανικά   Σερβικά   Τουρκικά

Ειδικές κατηγορίες / Ιδιότητες:

Πολύτεκνοι   Τρίτεκνοι

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω  

Άτομα με τέκνο, αδελφό ή σύζυγο & τέκνα ατόμων με αναπηρία 67% και άνω

Τυφλοί Τηλεφωνητές

Ελληνική Νοηματική

Επάρκεια Ελληνικής Νοηματικής

Εντοπιότητα

Εντοπιότητα

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω

Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α., (ν. 4440/2016, άρθρο 25 παρ.1 υποπερίπτωση 6γ.), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανήκει στην ειδική κατηγορία θέσεων Άτομο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% πρέπει απαραίτητα να το δηλώσει στο πεδίο Ιδιότητες της ηλεκτρονικής αίτησης και όταν κληθεί, να επισυνάψει στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

Ο υποψήφιος υποβάλει τα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Πως επικυρώνονται οι τίτλοι, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις;

Τρόπος απόδειξης

Για την απόδειξη της ιδιότητας του ατόμου με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον που ασκούν το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας τους προσκομίζουν:

Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας.

Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)

Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.)

Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.)

Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας

Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος

Note20

Σημειώσεις:

Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στο πεδίο Ιδιότητες, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ιδιότητα υπήρχε κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Σχετικά θέματα

Chapter Πως επικυρώνονται οι τίτλοι, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις;