Top Πως αποδεικνύονται τα προσόντα και οι ιδιότητες; Top 

Γενικά:

Σημαντικές επισημάνσεις

Τίτλοι Σπουδών:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης   Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακοί τίτλοι:

Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά

Επαγγελματικές Άδειες:

Άδειες άσκησης επαγγέλματος - Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά

Εργασιακή Εμπειρία:

Εργασιακή εμπειρία

Ανεργία

Ανεργία (για ΥΕ)

Ανήλικα τέκνα

Ανήλικα τέκνα (για ΥΕ)

Τέκνο Πολύτεκνης / Τρίτεκνης Οικογένειας

Τέκνο Πολύτεκνης Οικογένειας (για ΥΕ) - Τέκνο Τρίτεκνης Οικογένειας (για ΥΕ)

Γνώση χειρισμού Η/Υ:

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Γλωσσομάθεια:

Αγγλικά   Γαλλικά   Γερμανικά   Ιταλικά   Ισπανικά   Ρωσικά   Αραβικά   Αλβανικά   Βουλγαρικά   Ρουμανικά   Σερβικά   Τουρκικά

Ειδικές κατηγορίες / Ιδιότητες:

Πολύτεκνοι   Τρίτεκνοι

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω  

Άτομα με τέκνο, αδελφό ή σύζυγο & τέκνα ατόμων με αναπηρία 67% και άνω

Τυφλοί Τηλεφωνητές

Ελληνική Νοηματική

Επάρκεια Ελληνικής Νοηματικής

Εντοπιότητα

Εντοπιότητα

Άτομα με τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τέκνα ατόμων με αναπηρία 67% και άνω

Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. και κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) (ν. 4440/2016, άρθρο 25 παρ.1 υποπερίπτωση 6δ.), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανήκει στην ειδική κατηγορία θέσεων Άτομο που έχει τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τέκνο ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω πρέπει απαραίτητα να το δηλώσει στο πεδίο Ιδιότητες της ηλεκτρονικής αίτησης και όταν κληθεί, να επισυνάψει στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

Ο υποψήφιος υποβάλει τα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Πως επικυρώνονται οι τίτλοι, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις;

Τρόπος απόδειξης

Για την απόδειξη της ιδιότητας του γονέα, τέκνου, συζύγου, αδελφού που ασκεί το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) προσκομίζουν:

Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας.

Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

oΑνώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)

oΑνώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.)

oΑνώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.)

oΑνώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας

oΑνώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) (Κ.Υ.Α. 7228/2014 ΦΕΚ 457/25-2-2014/τ.Β΄), από το οποίο θα προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας του ατόμου με αναπηρία από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία.

hmtoggle_plus1Στις περιπτώσεις, που το άτομο με αναπηρία από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία είναι έγγαμο...
hmtoggle_plus1Εάν ο υποψήφιος είναι διαζευγμένος και είναι γονέας του ατόμου με αναπηρία από το οποίο αντλεί προστασία...

Υπεύθυνες δηλώσεις του αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) όλων των λοιπών προσώπων, τα οποία αντλούν προστασία από την αναπηρία του ατόμου από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς), με τις οποίες αυτά δηλώνουν:

oαφενός ότι δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα πρόσληψης, με την ίδια διαδικασία

oαφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας, για το παρόν, υπέρ του υποψηφίου

Στην περίπτωση που στα παραπάνω πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που θεμελιώνουν δικαίωμα προστασίας από δεύτερο άτομο που πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή το ποσοστό αναπηρίας του είναι εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, τότε τα πρόσωπα αυτά υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) στις οποίες δηλώνουν αφενός ότι δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα πρόσληψης, με την ίδια διαδικασία, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας που αντλούν από την αναπηρία του ατόμου από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμά τους για πρόσληψη σε θέση εργασίας, για το δεύτερο άτομο από το οποίο αντλούν προστασία από την αναπηρία του.

hmtoggle_plus1 Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης...

Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό ότι δεν διορίστηκε βάσει των διατάξεων αυτών άλλος δικαιούχος και ότι έχουν προσκομιστεί οι δηλώσεις παραίτησης από το δικαίωμα για διορισμό όλων των λοιπών δικαιούχων.

Note20

Σημειώσεις:

Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στο πεδίο Ιδιότητες, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ιδιότητα υπήρχε κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Σχετικά θέματα

Chapter Πως επικυρώνονται οι τίτλοι, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις;