Top Πως αποδεικνύονται τα προσόντα και οι ιδιότητες; Top 

Γενικά:

Σημαντικές επισημάνσεις

Τίτλοι Σπουδών:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης   Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακοί τίτλοι:

Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά

Επαγγελματικές Άδειες:

Άδειες άσκησης επαγγέλματος - Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά

Εργασιακή Εμπειρία:

Εργασιακή εμπειρία

Ανεργία

Ανεργία (για ΥΕ)

Ανήλικα τέκνα

Ανήλικα τέκνα (για ΥΕ)

Τέκνο Πολύτεκνης / Τρίτεκνης Οικογένειας

Τέκνο Πολύτεκνης Οικογένειας (για ΥΕ) - Τέκνο Τρίτεκνης Οικογένειας (για ΥΕ)

Γνώση χειρισμού Η/Υ:

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Γλωσσομάθεια:

Αγγλικά   Γαλλικά   Γερμανικά   Ιταλικά   Ισπανικά   Ρωσικά   Αραβικά   Αλβανικά   Βουλγαρικά   Ρουμανικά   Σερβικά   Τουρκικά

Ειδικές κατηγορίες / Ιδιότητες:

Πολύτεκνοι   Τρίτεκνοι

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω  

Άτομα με τέκνο, αδελφό ή σύζυγο & τέκνα ατόμων με αναπηρία 67% και άνω

Τυφλοί Τηλεφωνητές

Ελληνική Νοηματική

Επάρκεια Ελληνικής Νοηματικής

Εντοπιότητα

Εντοπιότητα

Εργασιακή Εμπειρία

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη, εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή:

μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία, και όπου απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση ή άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας, μετά την απόκτηση αυτών,

σε συνδυασμό πάντοτε με την, κατά περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη.

Βαθμολογούμενη εμπειρία

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα:

α) Συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων για τις θέσεις των κατηγορίων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τις οποίες η εμπειρία δεν αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού.

Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται:

i) Όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στην ενότητα Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας σημείο Α1 ή στις Ειδικές Περιπτώσεις.

Note20

Επισήμανση για τον κλάδο/ειδικότητα ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων:

Με το π.δ. 20/2017 (Φ.Ε.Κ. 34/2017/τ.Α΄), έγινε καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων και προβλέπεται εφεξής έκδοση βεβαίωσης περί συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 75, ν. 4368/2016, Φ.Ε.Κ. 21/Α΄/21-2-2016, προκειμένου να συμπληρωθεί χρονικά η συνολική εμπειρία των ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών για τους υποψήφιους του εν λόγω κλάδου, κατ’ εξαίρεση, συνυπολογίζεται στη μετά την ανωτέρω βεβαίωση εμπειρία και η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσης, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου τίτλου σπουδών και μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

ii) Όπου δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας σημείο Β1 ή Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας σημείο Β2 ή στις Ειδικές Περιπτώσεις.

β) του είδους της εμπειρίας που ορίζεται στην προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού για τις θέσεις:

Κωδ. Θέσης

Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα στον κωδικό:

705,706

033

Β΄ επικουρικός

707,708,709,710

036

Β΄ επικουρικός

713, 714, 715, 716, 717

040

Β΄ επικουρικός

Ε΄ επικουρικός

 

Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται :

i) Όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή επαγγελματική άδεια οδήγησης ,σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α (1) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας) που ακολουθεί.

ii) Όπου δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή ή επαγγελματική άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας) που ακολουθεί.

 

γ) του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται στην προκήρυξη ως τυπικόν προσόν διορισμού για τις θέσεις :

Κωδ. Θέσης

Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα στον κωδικό:

506, 711

008

518

017

519

018

520, 615

019

611

028

613

029

503, 701, 707, 709, 710

032

i) Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στην ενότητα Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας σημείο Α2 ή στις Ειδικές Περιπτώσεις.

ii) Όπου δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή ή επαγγελματική άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας σημείο Β1 ή Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας σημείο Β2 ή στις Ειδικές Περιπτώσεις.

iii) Ειδικότερα για τη θέση με κωδικό (506) η εμπειρία προσμετράται πριν και μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την προκήρυξη επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού ως εξής:

Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί  από τη λήψη του πτυχίου μέχρι και 31-12-1998 λαμβάνεται υπόψη (διότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού). Ο χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από 1-1-1999 και μετά λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον έχει διανυθεί με άδεια (π.δ. 340/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και προσμετράται μετά την λήψη αυτής.

Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας σημείο Α2  ή στην ενότητα Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας σημείο Β1 ή Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας σημείο Β2 ή στις Ειδικές Περιπτώσεις.

Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από την προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού για τους ανωτέρω κωδικούς θέσεων βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου κριτηρίου των συνολικά ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών εμπειρίας, προσμετρούμενη, κατά περίπτωση είτε μετά την απόκτηση του ζητούμενου από την προκήρυξη βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία είτε μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την προκήρυξη άδειας άσκησης επαγγέλματος ή άλλης επαγγελματική άδειας ή βεβαίωσης.

Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται:

i) Όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή επαγγελματική άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας σημείο Α1 ή στις Ειδικές Περιπτώσεις.

ii) Όπου δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή επαγγελματική άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας σημείο Β1 ή Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας σημείο Β2 ή στις Ειδικές Περιπτώσεις.

iii) Ειδικότερα για τη θέση με κωδικό (506) η εμπειρία προσμετράται πριν και μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την προκήρυξη επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού ως εξής:

Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί  από τη λήψη του πτυχίου μέχρι και 31-12-1998 λαμβάνεται υπόψη (διότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού). Ο χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από 1-1-1999 και μετά λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον έχει διανυθεί με άδεια (π.δ. 340/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και προσμετράται μετά την λήψη αυτής.

Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας σημείο Α1 ή Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας σημείο Β1 ή Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας σημείο Β2 ή στις Ειδικές Περιπτώσεις.

δ) Για τις θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή έργα. Η εν λόγω εμπειρία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Γ ή Ειδικές Περιπτώσεις

Υπολογισμός της εμπειρίας

Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη και όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση ή επαγγελματική άδεια οδήγησης ή άδεια χρησιμοποίησης τίτλου, μετά την απόκτηση αυτών.

Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην ηλεκτρονική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.

Σε περίπτωση έκδοσης από ασφαλιστικό φορέα βεβαίωσης περί διάρκειας της ασφάλισης, η ισχύς της οποίας φθάνει σε χρόνο μεταγενέστερο της λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ενώ η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης είναι προγενέστερη της ανωτέρω καταληκτικής προθεσμίας, η επαγγελματική εμπειρία υπολογίζεται έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και όχι έως τον (προγενέστερο) χρόνο έκδοσης της βεβαίωσης.

Για ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25).

Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως Ο.Α.Ε.Ε., όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστημάτων της εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας διά του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.

Υπολογίστε την εμπειρία σας σε μήνες και ημέρες

ΙΚΑ   Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής:

Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος

Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

hmtoggle_plus1 1. Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία

hmtoggle_plus12. Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι.

hmtoggle_plus1 Β1. Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

hmtoggle_plus1 Β2. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Note20

Σημείωση:  Σε περίπτωση ασφαλιστικών φορέων (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ) όπου ο υποψήφιος δύναται να ασφαλιστεί είτε ως μισθωτός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, να διευκρινίζεται στη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα η σχέση απασχόλησης.

Γ. Απόδειξη εμπειρίας για την κατηγορία ΥΕ:

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για τους οποίους ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή έργα, προσκομίζουν:

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

Εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια απασχόλησης.

hmtoggle_plus1Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή

Ειδικές Περιπτώσεις

hmtoggle_plus1Δικαστική απόφαση
hmtoggle_plus1Απόδειξη εμπειρίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ4 Διοικητικών Οικονομικών Ειδ. Διοικητικών από πτυχιούχους της Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου.
hmtoggle_plus1Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα
hmtoggle_plus1Διδακτική εμπειρία
hmtoggle_plus1Στρατιωτική θητεία
hmtoggle_plus1Προγράμματα STAGE

Επισήμανση:

Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται:

οι Υπηρεσίες του Δημοσίου,

τα Ν.Π.Δ.Δ.,

οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού,

τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα

της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται επίσης:

Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας

Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ

Η απασχόληση με Σύμβαση Έργου σε φορείς του Δημοσίου.

Σχετικά θέματα

Chapter Πως επικυρώνονται οι τίτλοι, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις;