Top Πως αποδεικνύονται τα προσόντα και οι ιδιότητες; Top 

Γενικά:

Σημαντικές επισημάνσεις

Τίτλοι Σπουδών:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης   Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακοί τίτλοι:

Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά

Επαγγελματικές Άδειες:

Άδειες άσκησης επαγγέλματος - Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά

Εργασιακή Εμπειρία:

Εργασιακή εμπειρία

Ανεργία

Ανεργία (για ΥΕ)

Ανήλικα τέκνα

Ανήλικα τέκνα (για ΥΕ)

Τέκνο Πολύτεκνης / Τρίτεκνης Οικογένειας

Τέκνο Πολύτεκνης Οικογένειας (για ΥΕ) - Τέκνο Τρίτεκνης Οικογένειας (για ΥΕ)

Γνώση χειρισμού Η/Υ:

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Γλωσσομάθεια:

Αγγλικά   Γαλλικά   Γερμανικά   Ιταλικά   Ισπανικά   Ρωσικά   Αραβικά   Αλβανικά   Βουλγαρικά   Ρουμανικά   Σερβικά   Τουρκικά

Ειδικές κατηγορίες / Ιδιότητες:

Πολύτεκνοι   Τρίτεκνοι

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω  

Άτομα με τέκνο, αδελφό ή σύζυγο & τέκνα ατόμων με αναπηρία 67% και άνω

Τυφλοί Τηλεφωνητές

Ελληνική Νοηματική

Επάρκεια Ελληνικής Νοηματικής

Εντοπιότητα

Εντοπιότητα

Πολύτεκνοι και Τέκνα Πολυτέκνων

Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (ν. 2190/1994 άρθρο 14 παρ. 6, όπως συμπληρώθηκε με τo ν.2527/1997 άρθρο 1 παρ.10 και αντικαταστάθηκε με το ν.3260/2004 άρθρο 1 παρ. 1, το ν.3454/2006 άρθρο 1 παρ. 3 υποπερίπτωση δ1 και το ν. 4440/2016 άρθρο 25 παρ. 1 υποπερίπτωση 6β.), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανήκει στην ειδική κατηγορία θέσεων Πολύτεκνοι και Τέκνα Πολυτέκνων πρέπει απαραίτητα να το δηλώσει στο πεδίο Ιδιότητες της ηλεκτρονικής αίτησης και όταν κληθεί, να επισυνάψει στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

Ο υποψήφιος υποβάλει τα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Πως επικυρώνονται οι τίτλοι, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις;

Προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό προσώπου ως πολύτεκνου

Την ιδιότητα αυτή αποκτούν:

1.Οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

2.Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το  εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν  οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

3.Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ’ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, αυτός, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 1.

Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν είναι τουλάχιστον δύο απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων υπό τους περιορισμούς της ανωτέρω παραγράφου 1.

Note20

Σημείωση: Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α΄) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (ν. 3454/2006 άρθρο 6 παρ. 3).

Τρόπος απόδειξης της ιδιότητας του πολύτεκνου

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή

βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) (ΚΥΑ 7228/2014 - ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014) ή

αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής

και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν.  4316/2014 - ΦΕΚ270/24.12.2014/τ. Α΄).

Τρόπος απόδειξης της ιδιότητας του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ως τέκνα πολύτεκνης οικογένειας ή

βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) (ΚΥΑ 7228/2014 - ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014) ή

αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής

και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν.  4316/2014 - ΦΕΚ270/24.12.2014/τ. Α΄).

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αλλοδαπούς που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα (απόφ. 3/19.2.2014 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ).  

hmtoggle_plus1Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

Note20

Σημειώσεις:

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι προσκομίζουν ένα εκ των δύο απαιτουμένων δικαιολογητικών, δεν αποδεικνύουν την πολυτεκνική ιδιότητα  και δεν εγγράφονται στον Πίνακα Πολυτέκνων ή Τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, ακόμα και εάν προκύπτει αναμφισβήτητα η πολυτεκνική τους ιδιότητα.

Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στο πεδίο Ιδιότητες, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ιδιότητα υπήρχε κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Σχετικά θέματα

Chapter Πως επικυρώνονται οι τίτλοι, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις;