Top Ποια είναι τα κριτήρια κατάταξης; Top  Previous  Next

Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία) κριτηρίων (ν. 3051/2002 άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 του ν. 3320/2005 και τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3812/2009, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28, παρ. 3 του ν. 4521/2018 και  ισχύει).

Κριτήρια Κατάταξης

Α/Α

Πανεπιστημιακής- Τεχνολογικής - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μονάδες

κατά κατηγορία

ΠΕ - ΤΕ

ΔΕ

Τίτλοι σπουδών


1

Βαθμός × 110

2

150

-

3

-

150

4

Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

400

-

5

Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

200

-

6

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

200

-

7

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

100

-

8

Εμπειρία έως και 84 μήνες.

7 ανά μήνα

9

Άριστη γνώση ξένης γλώσσας

70

10

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

50

11

Καλή γνώση ξένης γλώσσας

30

Μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ΄της παρ. 8 του άρθρου 17, του ν. 2190/1994 όπως ισχύει.

Ισοβαθμία (για τους υποψήφιους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται για τους υποψηφίους της  Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

Σχετικά θέματα

Chapter Πως αποδεικνύονται τα προσόντα και οι ιδιότητες;