Top Πως αποδεικνύονται τα προσόντα και οι ιδιότητες;  Top  Previous  Next

Γενικά:

Σημαντικές επισημάνσεις

Τίτλοι Σπουδών:

Πανεπιστημιακής -Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακοί τίτλοι:

Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά (για τις κατηγορίες ΠΕ - ΤΕ)

Επαγγελματικές Άδειες:

Άδειες άσκησης επαγγέλματος

Εργασιακή Εμπειρία:

Εργασιακή εμπειρία

Γνώση χειρισμού Η/Υ:

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Γλωσσομάθεια:

Αγγλικά   Γαλλικά   Γερμανικά   Ιταλικά   Ισπανικά   Ρωσικά

Ειδικές κατηγορίες / Ιδιότητες:

Πολύτεκνοι   Τρίτεκνοι

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω  

Άτομα με τέκνο, αδελφό ή σύζυγο & τέκνα ατόμων με αναπηρία 67% και άνω

Έλληνες υπήκοοι που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης

Σημαντικές επισημάνσεις

Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι:

τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο προσόν, κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.  Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ο υποψήφιος υποβάλει τα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Πως επικυρώνονται οι τίτλοι, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις;