Τεχνική Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΣΕΠ

Για την ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σε θέματα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, το ΑΣΕΠ χρησιμοποιεί ολοκληρωμένο σύστημα υποβολής και διαχείρισης ερωτημάτων.

Για την υποβολή ενός ερωτήματος απαιτείται μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία αποστέλλεται ένας μοναδικός αριθμός για την παρακολούθηση της κατάστασής του.

Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στη διαδικασία υποβολής ενός νέου ερωτήματος συμβουλευτείτε την ενότητα "Συχνές Ερωτήσεις".
Αναζήτηση στις Συχνές Ερωτήσεις