Συχνές Ερωτήσεις

05. Πως θα βρω τον Αριθμό Μητρώο Υποψηφίου στο Α.Σ.Ε.Π.
Για να βρείτε τον Αριθμό Μητρώου (μοναδικός κωδικός) στο ΑΣΕΠ, θα πρέπει να συνδεθείτε και να ακολουθήσετε την διαδρομή Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Μητρώο.

Στα «Βασικά Στοιχεία Χρήστη» υπάρχει ο Αριθμός Μητρώου στο Α.Σ.Ε.Π.


image