Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)

Περιεχόμενα

Οι υποψήφιοι μπορούν να εκτυπώσουν το κατάλληλο έντυπο που τους αφορά και, αφού το συμπληρώσουν και το υπογράψουν, να το αποστείλουν στην διεύθυνση που αναγράφεται στη ανακοίνωση του Φορέα.
Προσοχή: Όλα τα έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν αφού πρώτα εκτυπωθούν οι σελίδες μπρος πίσω, όπως είναι το κανονικό έντυπo.


***ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εάν θέλετε να δείτε τις θέσεις απασχόλησης με συμβάσεις Ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)πατήστε εδώ.


Έντυπα

(επιστροφή στα περιεχόμενα)

Υποδείγματα Αιτήσεων ΣΟΧ Ημερομηνία Έκδοσης Αρχείο
ΣΟΧ. 1 ΠΕ/ΤΕ icon_new_no_animation.gif doc.gif
ΣΟΧ. 2 ΔΕ/ΥΕ icon_new_no_animation.gif doc.gif
ΣΟΧ.5 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ» icon_new_no_animation.gif doc.gif
ΣΟΧ. 6 icon_new_no_animation.gif doc.gif
ΣΟΧ. 7 icon_new_no_animation.gif doc.gif
ΣΟΧ. 8 icon_new_no_animation.gif doc.gif
ΣΟΧ. 9 icon_new_no_animation.gif doc.gif
ΣΟΧ. 10 icon_new_no_animation.gif doc.gif
ΣΟΧ. 11 icon_new_no_animation.gif doc.gif
ΣΟΧ. 12 icon_new_no_animation.gif doc.gif
Υποδείγματα Αιτήσεων ΣΟΧ ΔΕΗ - ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ   Αρχείο
ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.4 icon_new_no_animation.gif doc.gif

Υποδείγματα και Παραρτήματα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)

(επιστροφή στα περιεχόμενα)


Η διαδικασία επιλογής για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με Σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) συνοψίζεται στα παρακάτω σημεία, που αντανακλούν και τα διαδοχικά στάδια της όλης διαδικασίας:

Παραρτήματα Ανακοινώσεων
  Ημερομηνία Έκδοσης Αρχείο

Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)

10/06/2021 icon_new_no_animation.gif doc.gif
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)

02/12/2019

icon_new_no_animation.gif doc.gif
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΔΕΗ ή ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ

02/12/2019

icon_new_no_animation.gif doc.gif
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ»

02/12/2019

  doc.gif
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ»

04/08/2021

icon_new_no_animation.gif doc.gif
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΣΙΤΙΣΗΣ – ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 63 Ν. 4430/2016 & 107 N.4461)

02/12/2019

icon_new_no_animation.gif doc.gif
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΣΙΤΙΣΗΣ – ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 63 Ν. 4430/2016)

02/12/2019

icon_new_no_animation.gif doc.gif
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(άρθρα:21 ν.2190/1994, 25 (παρ.9) ν.4440/2016 και άρθρο όγδοο του ν.4506/2017»

02/12/2019

icon_new_no_animation.gif doc.gif
Υπουργικές Αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο όγδοο του Ν.4506/2017
  Αρχείο
Κ.Υ.Α. για τις ανάγκες φύλαξης των Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων
pdf.gif
Κ.Υ.Α. για τις ανάγκες φύλαξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 196 & 2576)
pdf.gif pdf.gif
Κ.Υ.Α. για τις ανάγκες φύλαξης του Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 1488)
pdf.gif
Κ.Υ.Α. για τις ανάγκες καθαριότητας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΦΕΚ 354)
pdf.gif
Κ.Υ.Α. για τις ανάγκες καθαριότητας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ 2211)
pdf.gif
Κ.Υ.Α. για τις ανάγκες του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των εποπτευομένων από αυτό Φορέων
pdf.gif
Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4611/2019
  Ημερομηνία Ανάρτησης Αρχείο
Κ.Υ.Α. για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού προνοιακών φορέων με το άρθρο 88 του Ν. 4611/2019     pdf.gif
1. Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2020 Παπάφειο

07/12/2020

  doc.gif
2. Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2020 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας

05/01/2021

  pdf.gif
3. Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2021 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης 19/03/2021   pdf.gif
4. Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2021 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας 20/04/2021   pdf.gif
5. Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2021 Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας 05/05/2021   pdf.gif
6. Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2021 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 24/05/2021   pdf.gif
Απόδειξη Γλωσσομάθειας
  Ημερομηνία Έκδοσης Αρχείο
Ειδικό Παράρτημα (Α2) 18/05/2022 icon_new_no_animation.gif doc.gif
Ειδικό Παράρτημα (Α2) 14/01/2022   doc.gif
Ειδικό Παράρτημα (Α2)

07/12/2020

  doc.gif
Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ
  Ημερομηνία Έκδοσης Αρχείο
Ειδικό Παράρτημα (Α1) 14/03/2022 icon_new_no_animation.gif doc.gif
Ειδικό Παράρτημα (Α1) 09/12/2021   doc.gif
Ειδικό Παράρτημα (Α1) 31/08/2021   doc.gif
ΣΟΧ Ανακοινώσεις ΟΤΑ - Λοιπών φορέων
  Ημερομηνία Έκδοσης Αρχείο
Υπόδειγμα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για ΟΤΑ & Λοιπούς Φορείς Δημοσίου 10/06/2021 icon_new_no_animation.gif doc.gif
Υπόδειγμα ανακοίνωσης ΣΟΧ ΟΤΑ & Ν.Π. ΟΤΑ - Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα     doc.gif
Υπόδειγμα Ανακοίνωσης ΣΟΧ ΔΕΗ ΔΕΗ ή ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΑΕ (προς συμπλήρωση) 18/02/2019 icon_new_no_animation.gif doc.gif
Υπόδειγμα Ανακοίνωσης ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ)     doc.gif
Υπόδειγμα Ανακοίνωσης ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ 04/08/2021 icon_new_no_animation.gif doc.gif
Υπόδειγμα Ανακοίνωσης ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΣΙΤΙΣΗΣ – ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 63 Ν. 4430/2016) – ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ   icon_new_no_animation.gif doc.gif
Υπόδειγμα Ανακοίνωσης ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ (άρθρα:21 ν.2190/1994 και άρθρο όγδοο του ν.4506/2017 25/01/2018 icon_new_no_animation.gif doc.gif
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 63 Ν. 4430/2016 (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΣΙΤΙΣΗΣ – ΦΥΛΑΞΗΣ)     doc.gif

Βοηθητικά Προγράμματα Κατάταξης (ΣΟΧ) και Υποδείγματα

(επιστροφή στα περιεχόμενα)

Τα βοηθητικά προγράμματα κατάταξης έχουν εκπονηθεί από το ΑΣΕΠ για τη διευκόλυνση των φορέων κατά την έκδοση των πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων.

Βοηθητικά Προγράμματα Κατάταξης (ΣΟΧ) και Υποδείγματα
ΑΑ Τίτλος Υποδείγματος Σελίδα

1

Βοηθητικά Προγράμματα Κατάταξης (ΣΟΧ) και Υποδείγματα Κατάταξης (για Ανακοινώσεις που εκδόθηκαν για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 και του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016)

2

Βοηθητικά Προγράμματα Κατάταξης (ΣΟΧ) και Υποδείγματα Κατάταξης (για Ανακοινώσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 25 το Ν.4440/2016 - Προσθήκη Κριτηρίου Αναπηρίας)

3

Βοηθητικά Προγράμματα Κατάταξης (ΣΟΧ) και Υποδείγματα Κατάταξης (για Ανακοινώσεις που εκδόθηκαν για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις κεντρικές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες των υπουργείων ή τα Ν.Π.Δ.Δ. ή τα Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από τα υπουργεία για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016 και του άρθρου 25, παρ.9, του Ν. 4440/2016Προσθήκη Κριτηρίου Αναπηρίας)

4

Βοηθητικά Προγράμματα Κατάταξης (ΣΟΧ) και Υποδειγμάτων Κατάταξης (για ανακοινώσεις που εκδόθηκαν για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Νομικά Πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016 και του άρθρου 107 του Ν. 4461/2017)

5

Νέο Βοηθητικό Πρόγραμμα Κατάταξης (ΣΟΧ) και Υποδειγμάτων Κατάταξης (για ανακοινώσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου όγδοου του Ν. 4506/2017 - ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

6

Νέο Βοηθητικό Πρόγραμμα Κατάταξης (ΣΟΧ) και Υποδειγμάτων Κατάταξης (για ανακοινώσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου όγδοου του Ν. 4506/2017 – ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

7

Νέο Βοηθητικό Πρόγραμμα Κατάταξης (ΣΟΧ) και Υποδειγμάτων Κατάταξης (για ανακοινώσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου όγδοου του Ν. 4506/2017 – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)

8

Νέο Βοηθητικό Πρόγραμμα Κατάταξης (ΣΟΧ) και Υποδειγμάτων Κατάταξης (για ανακοινώσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21του Ν. 2190/1994 και του άρθρου όγδοου τουΝ. 4506/2017 –ΦΥΛΑΞΗ ΥΕ – ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

9

Νέα Βοηθητικά Προγράμματα Κατάταξης (ΣΟΧ) (για προκηρύξεις πρόσληψης επικουρικού προσωπικού Προνοιακών Φορέων που εκδόθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4611/2019)
10 Βοηθητικό Πρόγραμμα κατάταξης (ΣΟΧ) σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4765/2021 icon_new_no_animation.gif

Υπολογισμός Μορίων / Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη αναγκών

(επιστροφή στα περιεχόμενα)